Remont torowiska w al. Waszyngtona 馃殜

17 maja 2023 r. Rada Osiedla Saskiej Kępy przyjęła stanowisko ws. poparcia remontu torowiska w al. Waszyngtona przez Tramwaje Warszawskie.

Dlaczego remontować?

Torowisko w al. Waszyngtona zostało ocenione przez spółkę Tramwaje Warszawskie jako jedno z torowisk w najgorszym stanie w całej Warszawie i wymaga przebudowy. Regularnie wprowadzane są kolejne ograniczenia prędkości nawet do 20 km/h dla tramwajów, a zalewane deszczem z powodu braku odwodnienia tory potrzebują co chwilę doraźnych remontów. W związku z tym Tramwaje Warszawskie przedstawiły koncepcję remontu torowiska wraz z przebudową Al. Waszyngtona oraz budową brakującej drogi dla rowerów.

Źródło: prezentacja Tramwajów Warszawskich

Jakie są główne założenia projektu?

  1. Remont torowiska, w taki sposób, by zwiększyć przepustowość (liczbę tramwajów na godzinę) do 50 pojazdów na godzinę.
  2. Zachowanie szpalerów 300 dorodnych lip – w tym celu wykonywana jest analiza dendrologiczna, by podczas przebudowy nie uszkodzić ich korzeni
  3. Utworzenie wygodnych przystanków autobusowo-tramwajowych z fragmentami buspasa przed przystankami
  4. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę azyli na skrzyżowaniach oraz dodatkowych przejść dla pieszych. Obecnie Al. Waszyngtona jest niebezpieczna i regularnie dochodzi do wypadków
  5. Utworzenie zielonego torowiska na ok. 50% długości torów tramwajowych
  6. Wytyczenie drogi dla rowerów po północnej stronie Al. Waszyngtona (od strony parku) i wprowadzenie kontraruchu rowerowego na „małej Waszyngtona” od Kinowej w kierunku Grochowa wraz z wyznaczeniem drogi dla rowerów po południowej stronie między Międzynarodową a Kinową.
Żródło: Prezentacja Tramwajów Warszawskich

 

Na niebiesko drogi dla rowerów w wariancie TW

 

Jak wygląda układ drogowy?

Przepisy budowlane wymagają od projektu budowlanego wytyczenia skrajni jezdni o 2,25 m od osi torów, jak również wytyczenie azyli dla pieszych w związku z przejściem przez jezdnię i torowisko. To wymusza zmianę geometrii jezdni, w tym niemożliwe jest utrzymanie obecnego układu 2+2. Zostaje 2+1, czyli po jednym pasie w każdym kierunku (+ pas serwisowy w kierunku Ronda Wiatraczna) oraz po jednym wydzielonym pasie do skrętu przed skrzyżowaniami. Między Saską a Rondem Waszyngtona, gdzie obecnie się najbardziej korkuje zostaną dwa pasy w kierunku centrum.

Na wniosek Rady Dzielnicy Pragi-Południe Tramwaje Warszawskie przedstawiły również opcjonalny wariant z zachowaniem układu drogowego 2+2. Okazało się, że w obowiązujących przepisach wymagałaby ona wycinki 300 drzew, co po pierwsze byłoby sprzeczne z decyzją środowiskową, a po drugie sami radni dzielnicy wyrazili sprzeciw wobec wycinki.

Czy będą utrudnienia dla kierowców?

Nie! Aleja Waszyngtona według Automatycznych Pomiarów Ruchu z 2022 generuje ruch pojazdów na poziomie 23 tys. pojazdów dziennie na wysokości Kanału Wystawowego. Wyższy ruch jest na jednopasmowej św. Wincentego (26 tys. pojazdów) czy Moście Śląsko-Dąbrowskim (46 tys. pojazdów). Wydzielone pasy do skrętu oraz azyle dla pieszych, które skrócą czas ewakuacji to środki, które zrekompensują zawężenie przekroju ulicy. Obecnie nie ma też tam takiego ruchu samochodowego, który nakazywałoby utrzymanie obecnego stanu.

Podsumowanie

Rada Osiedla prezentuje stanowisko w oparciu o realnie istniejące warianty i dane pochodzące z jednostek miejskich. Podczas dyskusji na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Pragi-Południe przedstawiciel Tramwajów Warszawskich wprost przyznał, że nie da się pogodzić sprzecznych postulatów Rady Dzielnicy odnośnie zachowania obecnego układu. 

Protokół Komisji Zagospodarowania i Ochrony Środowiska Dzielnicy Praga-Południe z dnia 07.07.2021

Po dyskusji na posiedzeniu Rady Osiedla zdecydowano o dopisaniu fragmentu, by remont al. Waszyngtona skoordynować z remontem wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską, co oznaczałoby, że mógłby się zacząć w 2025. Chcielibyśmy, aby al. Waszyngtona była bezpieczną i elegancką wizytówką Saskiej Kępy, godnym przedłużeniem Alej Jerozolimskich oraz zbliżyła Saską Kępę do Parku Skaryszewskiego. W naszym przekonaniu poparty przez nas tzw. wariant inwestorski spełnia takie założenia.

Zdjęcie w tle: Janusz Jakubowski na zasadach CC-BY-SA 2.0