Relacja z czerwcowego dyżuru w “Orionie”

Dzięki uprzejmości SBM Ateńska, 20 czerwca cotygodniowy dyżur Rady Osiedla wyjątkowo odbył się w Domu Kultury “Orion”. Zmiana lokalizacji miała ułatwić kontakt z Radą Osiedla mieszkańcom południowej części Saskiej Kępy. Na dyżurze Radę Osiedla reprezentowała Ewa Kozieł-Jurowska, Aleksandra Lelito, oraz Robert Migas-Mazur. W drugiej połowie spotkania dołączył do nas Kuba Czajkowski.
Odwiedziły nas trzy mieszkanki osiedli SBM Ateńska oraz Marokańska i poruszyły bardzo szeroki zakres tematów. Sam pomysł zorganizowania dyżuru bliżej mieszkańców południowej Saskiej Kępy spotkał się z ciepłym przyjęciem – mieszkanki chętnie widziałyby powtórkę takiego pomysłu, zaznaczając że termin lepiej jest wcześniej uzgodnić w miarę możliwości.
Mieszkanki dobrze wspominają dotychczasową współpracę z Samorządem Saskiej Kępy i liczą na kontynuację dobrych tradycji.

Obawy co do przestrzegania Studium – jak bardzo jest ono w stanie ochronić mieszkańców przed niekorzystną zabudową?

Tak zwana “stara” Saska Kępa jest dla mieszkańców osiedla Marokańska przykładem tego, do czego może doprowadzić niekontrolowane dogęszczanie zabudowy oparte na WZ (warunki zabudowy) i lex deweloper (obydwa te tryby umożliwiają obejście MPZP -Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego). W efekcie stara Saska Kępa jest rozjeżdżona przez samochody.
Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę, że założenia Studium brzmią wspaniale, a mieszkańcy osiedla Marokańska już starają się dbać o to by ich okolica zbliżała się do ideałów miasta 15-minutowego. To, co napawa mieszkańców frustracją, to możliwość obejścia planów MPZP lub Studium przez deweloperów – tu zostały wyrażone pretensje do Urzędu Dzielnicy, który w mniemaniu mieszkanek wydaje WZ (lub inne zgody na budowę) zbyt lekką ręką.

Wady i zalety wpisywania osiedla do rejestru zabytków

Przedyskutowaliśmy co można stracić, a co zyskać wpisując osiedle Marokańska do rejestru zabytków: w opinii mieszkanki zagrożenia związane z niedostateczną ochroną osiedla przed nadmierną zabudową jest większe niż ewentualne utrudnienia wynikające z wpisania osiedla do rejestru.

Zieleń

Kwestia ochrony terenów zielonych przed zabudową pojawiała się w rozmowie bardzo często. W tym kontekście pojawił się pomysł Mieszkanki o odnowieniu (wzmocnieniu) pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego (po stronie osiedla). Relatywna dzikość terenów nadwiślańskich jest dla mieszkanek dużą wartością i chciałyby, aby ta dzikość została zachowana. W utrzymaniu tam porządku pomogłyby kosze i toalety, których teraz brakuje. Pojawił się również pomysł stworzenia łąki kwietnej przy Wale Miedzeszyńskim.

Problemy z odbiorem odpadów

Mieszkanki, podobnie jak już wcześniej wielu innych mieszkańców naszego osiedla, podniosły problem z odbiorem odpadów, szczególnie typu bio, przez firmę Lekaro.

Pomysł specjalnego posiedzenia rady dla mieszkańców osiedla Marokańska i Ateńska

Jako że mieszkanki miały całkiem sporo konkretnych uwag i pomysłów, zaproponowaliśmy przeznaczenie jednego posiedzenia Rady Osiedla na sprawy mieszkańców południowej Saskiej Kępy (głównie SBM Ateńska i os. Marokańska)