Relacja ze spotkania z Zarządem Dzielnicy Praga-Południe

6 listopada br. w Urzędzie Dzielnicy odbyło się spotkanie Zarządu Osiedla Saska Kępa wraz z Zarządem Dzielnicy Praga-Południe tj. Burmistrzem Tomaszem Kucharskim oraz Burmistrzem Karolem Kowalczykiem. Ponad godzinne spotkanie było bardzo owocne i konstruktywne, omówiliśmy podczas niego szereg spraw ważnych dla mieszkańców Saskiej Kępy, które poruszaliśmy już wcześniej na posiedzeniach Rady Osiedla.

Tematy poruszone podczas spotkania:

Komunikacja miejska na Saskiej Kępie

Poprawi się komunikacja dla mieszkańców naszego osiedla zgodnie z postulatami mieszkańców, szczególnie w obszarach obecnie wykluczonych komunikacyjnie. W tej sprawie Urząd Dzielnicy będzie się kontaktował z Zarządem Transportu Miejskiego.
Ze względów strategicznych wzmacniane są obecnie linie dowożące ludzi do metra. Burmistrz zapewnił, że poprze postulaty mieszkańców wyrażone w stanowisku stanowisku nr 8/VIII/2023 w/s linii autobusowych na Saskiej Kępie.

ulica Międzynarodowa jest najbardziej komunikacyjnie wykluczonym obszarem na Saskiej Kępie

Remonty ulic na Saskiej Kępie

W sprawie remontów ulic otrzymaliśmy zapewnienie, że wyremontowanych zostanie kilkanaście ulic przed przyszłorocznym wprowadzeniem SPPN. Zostaną również uwzględnione zaległe projekty z Budżetu Obywatelskiego takie jak m. in. “Zielone i bezpieczne ulice Pragi-Południe II”. Przypomnieliśmy o naszej interpelacji w/s kryteriów doboru ulic do remontu. W pierwszej kolejności są remontowane ulice po których poruszają się autobusy komunikacji miejskiej, dlatego też przypomnieliśmy o pilnej potrzebie remontu fragmentu ul. Ateńskiej – pomiędzy Egipską i Brukselską – która jest obecnie w fatalnym stanie.

Zdewastowana ulica Ateńska po której kursują autobusy ZTM wymaga pilnego remontu

Gospodarka odpadami

Zarząd Dzielnicy zdaje sobie sprawę z bardzo słabej jakości usług świadczonych obecnie nie przez miejskie MPO a inną prywatną firmę wybraną w postępowaniu przez Biuro Gospodarki Odpadami. Temat jest bardzo problematyczny jednak nie należy on do kompetencji Urzędu Dzielnicy. Przypomnieliśmy nasze stanowisko oraz interpelację w/s gospodarki odpadami.

Śmietnik na ulicy Brazylijskiej

Udało nam się uzgodnić pilotażowy program budowy lepszych altan śmietnikowych na terenach ZGN wraz z miejscami na gabaryty.

Hałas nad Wisłą

Przedstawiliśmy problem. Problem hałasu jest bardzo uciążliwy dla dużej liczby mieszkańców Saskiej Kępy, szczególnie w miesiącach wiosennych i letnich, kiedy działają kluby plenerowe na Wisła.

Uzyskaliśmy zapewnienie, że dzielnicy również zależy na rozwiązaniach, które nie będą uciążliwe dla mieszkańców oraz na właściwym zagospodarowaniu terenów należących do Aktywnej Warszawy.

Remont torowiska w al. Waszyngtona

Remont torowiska w alei Waszyngtona to bardzo ważny temat – torowisko jest w tak złym stanie, że tramwaje jeżdżą tam zaledwie 20 km/h – jednak Urząd Dzielnicy nie ma tu wyłącznych kompetencji. Nie ma zgody na wycinkę kilkuset drzew. Przypomnieliśmy stanowisko Rady Osiedla Saska Kępa w kwestii remontu.

Torowisko w al. Waszyngtona jest w fatalnym stanie i wymaga pilnego remontu

Mostek nad Kanałem Wystawowym

Łączący Saską Kępę i Kamionek mostek zostanie wyremontowany za pieniądze dewelopera Moderna na podstawie umów Urząd Dzielnicy dotyczących realizacji inwestycji w trybie tzw. Lex deweloper.
[not. 16 listopada Rada Warszawy przegłosowała wniosek dewelopera w trybie Lex Deweloper ➡️ Gazeta Stołeczna ]

Uciążliwe usługi niezgodne z MPZP

Temat uciążliwych i niezgodnych z MPZP usług został poruszony na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Osiedla Saska Kępa. Temat został więc przypomniany i omówiony ponownie. Burmistrz Tomasz Kucharski obiecał, że zajmie się tematem.

Święto Saskiej Kępy 2024

Poprosiliśmy, aby w tym roku wcześniej rozpoczęły się rozmowy na temat formuły Święta Saskiej Kępy. Burmistrz Tomasz Kucharski zapewnił, iż koniec listopada/początek grudnia – to wtedy ktoś z Rady Osiedla zostanie zaproszony do Rady Programowej Święta Saskiej Kępy.

Iluminacje Świąteczne

Iluminacja ulicy Francuskiej nie jest w wyłącznych kompetencjach Urzędu Dzielnicy.

Remonty placów zabaw

Co do remontu placu zabaw przy Ateńskiej/Arabskiej to Urząd Dzielnicy zgodził się, że jest wyjątkowo zaniedbany – pamięta czasy PRL – ale póki co nie ma pieniędzy na jego remont. Natomiast mają się znaleźć w planie długofalowym dzielnicy.