Interpelacja nr 19/VIII/2023 w/s lodowiska przy ulicy Urugwajskiej

Stan Faktyczny

Przy ulicy Urugwajskiej przez wiele lat było lodowisko, z którego korzystali Mieszkańcy osiedla. Było to jedyne miejsce, w którym dzieci i dorośli mogli uprawiać sport zimowy. W ostatnich dwóch sezonach niestety lodowisko nie zostało otwarte.

Pytanie

W nawiązaniu do Interpelacji NR 05/VIII/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. oraz odpowiedzi na tę interpelację UD-Vl-WOD-RD.0003.29.2023.AME z dnia 7 lutego 2023, pytamy, czy lodowisko będzie czynne w sezonie 2023/2024?