Interpelacja nr 9/VIII/2023 w/s remontu wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicą Paryską – uzupełnienie interpelacji 04/VIII/2023

Na podstawie §4 oraz §6 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Saska Kępa, uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejszą interpelację.

Stan faktyczny

W interpelacji 04/VIII/2023 Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy pytał o wiele różnych aspektów dotyczących wycinki i nasadzeń zieleni, ekranów akustycznych, organizacji ruchu podczas remontu, objazdów komunikacji miejskiej i parkingu pod wiaduktami. Na wiele pytań jednostki miejskie nie odpowiedziały, w szczególności o odcinkowy pomiar prędkości, nasadzenia większych drzew, dwukierunkowy buspas czy o przyszłość parkingu pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej. Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy ponawia powyższe pytania oraz postuluje, by między etapem budowy wiaduktów i ekranów akustycznych dokonać analizy porealizacyjnej pod kątem hałasu, by zrewidować konieczność lub wielkość ekranów akustycznych. W taki sposób postąpiono po poszerzeniu ulicy Wołoskiej, gdzie również w pierwotnym projekcie były ekrany akustyczne. Chcielibyśm również przypomnieć bardzo ważne stanowisko nr. 22 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z 18 października 2012 r. :

Rada m.st. Warszawy wyraża swoje zaniepokojenie nadmiernym stosowaniem ekranów akustycznych wzdłuż warszawskich ulic. Uważamy to za brutalną ingerencję w estetykę miasta. Ekrany akustyczne stały się ostatnio plagą warszawskich dróg. Szpecą krajobraz, ograniczają widoczność, zwiększają koszty inwestycji, a przy tym nie zawsze skutecznie chronią przed hałasem.
Apelujemy do Inwestorów planujących lub prowadzących budowy w m. st. Warszawa oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o zweryfikowanie dotychczasowych decyzji nakazujących budowę ekranów w miejscach, które zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska, nie potrzebują tego typu ochrony, biorąc przy tym pod uwagę zarówno rachunek ekonomiczny, ale też możliwe opóźnienia w realizacji inwestycji.
Pragniemy ponadto podkreślić, że nowe prawodawstwo unijne przewiduje zmniejszanie hałasu u jego źródeł, a nie poprzez bardzo kosztowne, sztuczne i powierzchowne sposoby stawiania, niszczących tkankę miasta, barier dźwiękochłonnych.

Pytania

  1. Czy dokonana będzie ww. akustyczna analiza porealizacyjna między etapami budowy wiaduktów i ekranów akustycznych?
  2. Czy będzie zastosowany odcinkowy pomiar prędkości (pytanie z interpelacji 04/VIII/2023)
  3. Postulujemy nasadzenie dużych drzew o obwodzie 30-35 cm. Czy jest to możliwe? (pytanie z interpelacji 04/VIII/2023)
  4. Czy powstanie dwukierunkowy wahadłowy buspas z ruchem do centrum w godzinach rannych i ruchem od centrum w godzinach popołudniowych? Dlaczego zdecydowano się na buspas w kierunku od centrum a nie do centrum? (pytanie z interpelacji 04/VIII/2023)
  5. Czy po wykonaniu inwestycji przywrócone zostaną parkingi pod Trasą Łazienkowską? (pytanie z interpelacji 04/VIII/2023)
  6. Czy planowany jest spacer z mieszkańcami Saskiej Kępy celem przedstawienia inwestycji, wielkości i lokalizacji ekranów akustycznych i zieleni oraz odpowiedzi na różne pytania mieszkańców?