Stanowisko nr 1/VIII/2022 w/s mostku nad Kanałem Wystawowym

STANOWISKO NR 1/VIII/2022 RADY OSIEDLA SASKA KĘPA z dnia 15 listopada 2022 r. W SPRAWIE MOSTKU NAD KANAŁEM WYSTAWOWYM

Decyzją Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dniem 24.10.2022r. zamknięty został
mostek nad Kanałem Wystawowym, który służył jako wygodne dojście między Aleją
Waszyngtona a ulicą Grochowską. Zły stan mostka znany był od kilku lat: o remont
pytała Radna Ewa Szydłowska w interpelacji z dnia 20.09.2021r. oraz Samorząd
Mieszkańców Saskiej Kępy przy pomocy interpelacji z dnia 8.05.2018r. Zgłaszane
również były projekty do Budżetu Obywatelskiego, które miałyby go wymienić
(projekt 1475 “Romantyczny Mostek Elekcyjny” z BO 2020) lub usprawnić (projekt
478 “Najazd na Mostek Elekcyjny” z BO 2019).

Staraniem Samorządu Mieszkańców Kamionka mostek został kilka lat temu
wyremontowany. Wymieniono skorodowane części balustrady i deski. Standard tej
przeprawy się jednak nie zmienił i budził nadal zastrzeżenia zwłaszcza wobec
rosnącego ruchu pieszych i rowerzystów. Dziś nie ma wątpliwości, że konieczne jest
wzmocnienie skarp i całkowita wymiana mostku. W 2017 roku powstała inicjatywa
społeczna mieszkańców Kamionka ,,Romantyczny Mostek Elekcyjny”, która
doprowadziła do złożenia wniosku do Urzędu Dzielnicy o nowy estetyczny i wygodny
mostek. Z datą 11 marca 2022 r. wniosek wraz z ze 112 podpisami zarejestrowano
pod numerem CRiSW 168/2022 i przyjęto.

Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy stoi na stanowisku, przyjętym w porozumieniu
z Radą Osiedla Kamionek, że zbudowanie nowego przejścia nad Kanałem
Wystawowym powinno być priorytetowym zadaniem Władz Dzielnicy. Alternatywne
przejście sąsiednim mostkiem jest substandardowe, zwłaszcza dla osób o
ograniczonej mobilności, rodziców z dziećmi w wózkach, jak również rowerzystów.

W dodatku zwycięski projekt nr 735 “Trasa rowerowa od Grochowskiej do
Waszyngtona” z BO 2022 zakłada stworzenie wygodnego dojazdu rowerem do
mostku zarówno od strony Grochowskiej (wymiana nawierzchni jezdni, malowanie
sierżantów rowerowych) jak i od strony Al. Waszyngtona (przejazd rowerowy na
wysokości Międzynarodowej, malowanie sierżantów i budowę fragmentu dróg
rowerowych), co powinno być skoordynowane z pracami nad nowym mostkiem.
Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy stoi na stanowisku, żeby:

  • a) nowa przeprawa nazwana była Mostkiem Elekcyjnym, ze względu na ważną
    dla naszej państwowości historii Kamionkowych Błoń Elekcyjnych;
  • b) był dostosowany do większego potoku pieszych i rowerzystów niż
    dotychczasowa konstrukcja.

Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja jest kosztowna jak i skomplikowana ze
względu na remont infrastruktury pod mostkiem, dlatego stanowisko to również
adresowane jest do Rady Miasta z prośbą o przyznanie pieniędzy na inwestycję jak i
gestorów sieci, aby przyspieszyć uzgadnianie projektu.

Niniejsze pismo do wiadomości otrzymuje Rada Osiedla Kamionek.

Ewa Kozieł-Jurowska
Przewodnicząca Rady Osiedla Saska Kępa