Stanowisko nr 12/VIII/2023 w/s publicznego terenu zielonego pn. „Ptasi Ogród” przy ulicy Nobla na Saskiej Kępie

Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy stwierdza, iż niedopuszczalne jest likwidowanie publicznych terenów zielonych, które stanowią wspólne dobro mieszkańców, poprzez przekazywanie ich
w dzierżawę w celach komercyjnych.

Z informacji uzyskanych przez Samorząd wynika, że tak może stać się w przypadku „Ptasiego Ogrodu” przy ul. Alfreda Nobla pomiędzy Stacją Krwiodawstwa a budynkiem Nobla 14. Projekt pn.„Ptasi Ogród” polegający na uporządkowaniu zaniedbanej wówczas zieleni i wykonaniu nowych nasadzeń roślin atrakcyjnych dla ptaków i zapewniającym im pokarm, został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 (wówczas Partycypacyjnego). W głosowaniu stał się projektem zwycięskim — otrzymał najwyższą ilość głosów wśród projektów zgłoszonych dla Saskiej Kępy w 2016 roku. Zrealizowany w 2017 r. zgodnie z wolą mieszkańców „Ptasi Ogród” służy od tej pory mieszkańcom oraz dziko żyjącym zwierzętom. Wprowadza zieloną przestrzeń w coraz gęstszą zabudowę tego odcinka ulicy Nobla. A gdy posadzone rośliny urosną będzie cieszył coraz cenniejszym cieniem i chłodem w dobie globalnego ocieplenia.

Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy stoi na stanowisku, iż ta wspólna przestrzeń publiczna powinna pozostać otwartą i dostępną dla wszystkich mieszkańców, zgodnie z ich wolą, a zatem umowa podejmowana przez Urząd Dzielnicy Praga Południe na dzierżawę tego terenu powinna zostać anulowana.