Uchwała nr 3/VIII/2023 w/s poparcia wniosku o zmianę mapy nawigacyjnej oraz niskich przelotów awionetek i helikopterów nad naszą Dzielnicą

Na podstawie §6 i §9 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla

§ 1.
Rada Osiedla zdecydowanie popiera starania Towarzystwa Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa zmierzające do zaprzestania niskich lotów awionetek i helikopterów nad Osiedlem Saska Kępa.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie

Sprawa uciążliwych, niskich lotów statków powietrznych nad Osiedlem prowadzona była od 2018 roku przez mieszkańców Kamionka. Niestety, pomimo szeregu skarg kierowanych do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, problem mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy pozostaje nierozwiązany. Zwiększająca się po okresie pandemii intensywność lotów, tak z lotniska Warszawa-Babice jak i nielegalnych lotów tranzytowych zwiększyła jeszcze uciążliwość tego problemu. Chcąc skutecznie zakończyć zjawisko niskich i uporczywych przelotów awionetek i helikopterów nad naszą dzielnicą oraz dążąc do poprawy bezpieczeństwa lotniczego w naszym regionie, podejmowane są kolejne kroki w tym celu.

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy – odpowiadając na interpelację Rady Osiedla Kamionek nr 3 z dnia 5 października 2022 r. w sprawie przelotów awionetek i helikopterów nad osiedlem – pismem OŚ-I.604.542.2022.MST z dnia 24 listopada 2022 r. poinformowało m.in., że Prezydent m.st. Warszawy zobowiązał zarządzającego Lotniskiem Warszawa-Babice do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia oddziaływania tego lotniska. Jednak w związku z odwołaniem od tej decyzji, obowiązek ten nie został zrealizowany, a akta sprawy posiada teraz Naczelny Sąd Administracyjny.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – pismem UD-VI-WOD.0003.284.2022.KCI z dnia 24 października 2022 r. poinformował Radę Osiedla Kamionek, że “Zarząd Dzielnicy wyraził ogromne zaniepokojenie łamaniem obowiązujących przepisów dotyczących tras i pułapów przelotów. Jednocześnie Zarząd zwrócił uwagę na fakt, że skutkiem takich działań może być, obok niewątpliwej uciążliwości dla mieszkańców, potencjalne zagrożenie ich bezpieczeństwa”.

Mając powyższe na względzie, popieramy kolejny krok Mieszkanki Kamionka w tej sprawie tj. wniosek Mieszkanki do Dyrektora Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zmiany mapy nawigacyjnej nad Warszawą w zakresie odciążenia Osiedla od trasy przelotów dolot/odlot do lotniska Warszawa-Babice, co automatycznie rozwiąże też problem nielegalnych, niskich przelotów tranzytowych i tym samym poprawi bezpieczeństwo lotnicze nad naszą dzielnicą.

Do niniejszej uchwały załączamy treść popieranego przez nas wniosku oraz przytoczone dokumenty.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 2/VIII/2023 Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Saska Kępa z dnia 23 marca 2023 r.
popierająca wniosek Mieszkanki w sprawie zmiany mapy nawigacyjnej oraz niskich przelotów awionetek i helikopterów nad Saską Kępą i Kamionkiem

…………………………

Do Pani Dyrektor Beaty Mieleszkiewicz
Departament Lotnictwa
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

WNIOSEK
w sprawie zmiany mapy nawigacyjnej oraz niskich przelotów awionetek i helikopterów nad
osiedlami w Warszawie: Kamionkiem, Saską Kępą i Gocławiem.

Szanowna Pani Dyrektor,
zwracamy się do Pani Dyrektor, reprezentującą organ nadzorczy spraw lotnictwa cywilnego, z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie naszego wniosku dotyczącego niskich przelotów awionetek i helikopterów nad osiedlami: Kamionek, Skaska Kępa i Gocław w Warszawie. W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację nr 4362 w sprawie ograniczenia hałasu wynikającego z działalności szkoleniowej, prowadzonej na lotnisku Warszawa – Babice
z dnia 02.08.2016 oraz informacji w niej zawartej tj. „trasy dolotowe i odlotowe z lotniska Warszawa-Babice są na bieżąco konsultowane i uzgadniane z lokalną społecznością“ tak więc jako reprezentacja wspomnianej lokalnej społeczności wnosimy o zmianę mapy nawigacyjnej nad Warszawą w zakresie usunięcia pomiędzy punktami nawigacyjnymi

ZULU-NOVEMBER-KILO trasy dolotowej i odlotowej do lotniska Warszawa-Babice, pozostawiając trasę dolot/odlot do lotniska Warszawa-Okęcie. Propozycja zmiany stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Zmiana ta ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy zaniepokojonych zwiększoną intensywnością nalotów prywatnych awionetek i helikopterów oraz ochrony mieszkańców oraz środowiska przed uciążliwym hałasem transportu lotniczego. Przykłady skali hałasu generowanego przez niskie przeloty oraz zawisy helikopterów nad Parkiem Skaryszewskim dostępne są na nagraniu pod linkiem na Youtube:

Poniżej przedstawiamy argumenty za pozytywnym rozpatrzeniem naszego wniosku i uprzejmie prosimy o dokładne się z nimi zapoznanie, gdyż stanowią wycinek ciężkiej pracy jaką wykonali obywatele analizujący sytuację w lotnictwie cywilnym nad Warszawą, a co powinno być przecież obowiązkiem służb kontroli lotniczej:
1. Duże zagęszczenie osiedli mieszkalnych na wyznaczonej trasie dolotu/odlotu do Babic.
Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem przytoczonym w ww. odpowiedzi na interpelację, że „obecne trasy dolotowe i odlotowe wytyczono kierując się koniecznością omijania największych skupisk ludności“. Trasa ZULU-NOVEMBER-KILO została wyznaczona wyjątkowo nieprzemyślanie, przebiega nad gęsto zaludnionymi i wciąż zagęszczanymi, tak osiedlami Pragi Południe, jak i Pragi Północ. Nakładając mapę demograficzną Warszawy
z mapą nawigacyjną widać przez jak wiele skupisk gęsto zaludnionej Warszawy przebiega trasa ZULU-NOVEMBER (załącznik nr 2). Równie dobrze trasa dolotu/odlotu do Babic mogłaby przebiegać przez Śródmieście Warszawy, gdyż zagęszczenie ludności jest podobne.
Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że w ciągu najbliższych lat w samym tylko Kamionku przybędzie ponad 10 tys nowych mieszkańców. Więc problem dotykać będzie coraz większej liczby obywateli.
2. Masowe łamanie przepisów prawa lotniczego przez pilotów prywatnych małych statków powietrznych wykorzystujących trasę dolot/odlot do Babic. Pomimo skarg składanych od roku 2021 do Urządu Lotnictwa Cywilnego przez mieszkańców Warszawy na nieprzepisowe loty awionetek i helikopterów sytuacja się nie zmienia. Wycinek naruszeń został Ministesterstwu Infrastruktury już przekazany przy okazji skargi mieszkańca na
decyzje ULC, którą to skargę Państwo już pozytywnie rozpatrzyli (pismo nr DL-3.051.5.2022 z dnia 29.09.2022). Trasa dolotu/odlotu do lotniska Babice jest powszechnie bezprawnie wykorzystywana przez pilotów lecących zbyt nisko (ok.300-400 m n.p.m.) przez trasę ZULU-NOVEMBER, generujących okropny hałas lotniczy, bezsensownie obciążających stresem dziesiątki jak nie setki tysięcy ludzi. Poniżej przedstawiamy przykładowe dowody zebrane w roku 2022 obrazujące skalę problemu:
a. komercyjne loty tranzytem przez Warszawę, przykład lotu samolotu firmy Bartolini Air z Łodzi do Gdańska dnia 2.11.2022 (załącznik nr 3)
b. komercyjne loty samolotów, które startowały z Babic, ale lecąc nad Kamionkiem nie dolatują/odlatują z lotniska, tylko wykonują swobodny przelot lecąc np. znad Zegrze, przykład prywatnego samolotu z dnia 3.11.2022 (załącznik nr 4) oraz lecącego w kierunku Zegrze prywatnego samolotu dnia 21.08.2022 (załącznik nr 5)
c. komercyjne loty samolotów, które startowały z Babic traktując trasę dolotu jako dodatkowy krąg nadlotniskowy, wykonując wielokrotne krążenie nad naszymi głowami, przykład samolotu firmy GoldWings Flight Academy z dnia 07.07.2022, (załącznik nr 6).

d. komercyjne loty z lotniska Warszawa-Modlin, przykład przelotu firmy Salt Aviation: Modlin-Otwock-Modlin dnia 17.11.2022 (załącznik nr 7)

e. komercyjne loty z niezarejestrowanych lotnisk/lądowisk z okolic Warszawy
realizujące loty donikąd, czyli loty widokowe na które brak zgody Prezydenta m.st. Warszawy. Przykładem są masowe loty helikopterów R44 i R66 firmy Sky Poland, którestartują/lądują na niezarejestrowanym lądowisku w Ciszycy/Konstancin Jeziorna. Pomimo szeregu skarg mieszkańców słanych do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i pomimo wątpliwości, które powziął ULC w wyniku tych skarg co do zgodności tras ich przelotów z przepisami prawa lotniczego (pismo ULC nr LEP-2.050.27.2021.ULC.2 z dnia 22.03.2022) w dalszym ciągu firma Sky Poland wykonuje nielegalne niskie loty widokowe nad prawobrzeżną Warszawą oraz realizuje niebezpieczne dla społeczeństwa zawisy nad Parkiem Skaryszewskim.
Przykładowy przelot z dnia 30.10.2022 stanowi załącznik nr 8

Oficjalna oferta przelotów firmy Sky Poland pokazuje trasę w sposób oczywisty naruszającą przepisy lotnicze, printscreen z Facebooka firmy stanowi załącznik nr 9 przykładowy zawis nad Parkiem Skaryszewskim dnia 2 lipca 2022 stanowi załącznik nr 10. przykładowe zawisy są nagrane i dostępne na Youtube pod linkiem:

Drugi przykład to loty z niezarejestrowanego Gassy/Konstancin Jeziorna nad prawobrzeżną Warszawą dnia 21.08.2022 załącznik nr 11.
3. Nieodpowiedzialność pilotów latających nad Warszawą prywatnymi małymi
jednostkami, którzy:
a. nie pilnują dopuszczalnych wysokości przelotów, przykład niskich cywilnych lotów to poniżej 200 m nad budynkami Kamionka dnia 7.08.2022, załącznik nr 12
b. wykonują manewr krążenia na niedopuszczalnej wysokości bo ok. 200 m nad budynkami Gocławia i Grochowa dnia 29.07.2022, załącznik nr 13
c. wykonują ewolucje pikowania, gwałtownego lotu w dół o 400 stóp nad budynkami Kamionka, przykład przelot dnia 26.10.2022 – email Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
załącznik nr 14
d. wykonuja wielokrotnie w ciągu dnia, trwające kilkadziesiąt sekund zawisy helikopterem nad głowami dzieci i dorosłych odpoczywających w Parku Skaryszewskim, przykład helikopter firmy Sky Poland dnia 2 lipca 2022, załącznik nr 10. Jak wiadomo manewr zawisu jest manewrem znacznie obciążającym silnik helikoptera, w porównaniu do lotu postępowego i niesie też ze sobą znacznie więcej zagrożeń. W sytuacji, kiedy jak to mówią piloci „odetnie silnik“ albo w sytuacji nagłej niedyspozycji pilota, grozi nam w najlepszym wypadku „względnie kontrolowana katastrofa“.
4. Znaczne zwiększenie uciążliwości bardzo niskich przelotów awionetek/helikopterów dla mieszkańców Warszawy:
– w praktyce bardzo wczesne i bardzo późne przeloty jednostek startujących z Babic proszę zobaczyć przykład lotu o godz. 7 rano niezgodnego z zasadami, o których są informowani obywatele, gdyż zgodnie z pismem Centrum Usług Lotniczych nr CUL/515/2022 z dnia
30.03.2022 ruch w ramach szkoleń lotniczych realizowany jest dopiero od godz. 8:00, czemu więc firma szkoleniowa GoldWings Fligh Academy realizuje nawrotowy lot szkoleniowy dnia 14.07.2022 o godz. 7rano? (załącznik nr 15)
– w praktyce łamiący prawo lotnicze i lecąc tranzytem nad Warszawą też wykonują te niskie loty w bardzo wczesnych porach, przykład niskiego przelotu prywatnej awionetki o godz. 7 rano w niedzielę, 3 lipca 2022 (załącznik nr 16) oraz przykład nocnego, głośnego, niskiego przelotu prywatnego helikoptera lecącego tranzytem nad Warszawą ok. godz. 23:30 dnia 3 listopada 2022 (załącznik nr 17).

Zaznaczamy, że nie są to loty służb porządkowych czy też służb medycznych.

5. Brak kontroli ruchu lotniczego, Służb Informacji Powietrznej nad niskimi nielegalnymi lotami prywatnych jednostek nad Warszawą. Kontrola ruchu lotniczego utrzymuje przecież łączność z załogami i jak widać akceptuje masowe łamanie przepisów, gdyż znając trasy, którymi ma być wykonany lot nie nakazują przelotów tranzytowych prawidłowymi trasami, nie korygują planów lotów obejmujących trasy nie przeznaczone do ruchu tranzytowego nad Warszawą.

6. Brak obowiązku włączonych transponderów w rejonie Warszawy. Część samolotów/helikopterów latających nad Warszawą nie ma transponderów, albo ich nie włącza, co dodatkowo utrudnia weryfikację parametrów ich przelotu, trasy i wysokości, a co za tym idzie są mniej widoczni dla innych załów powietrznych, powodując potencjalnie niebezpieczne sytuacje, są także niewidoczni dla obywateli obserwujących niebo i dbających o przestrzeganie przepisów przez pilotów. Bardzo niepokojącym jest też fakt, że konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia obowiązku włączonego transpondera nad Warszawą zostały zawieszone z uwagi na (załącznik nr 18):
a) zbyt stare samoloty na montaż transponderów
b) za małe budżety właścicieli statków powietrznych na modernizacje i instalacje.
Oba argumenty budzą grozę, pojawiają się pytania:
Jeżeli właścicieli statków powietrznych nie stać na modernizację, to czy stać na odpowiednie serwisowanie?
Czy stare awionetki firm szkoleniowych, na których szkolić się już mogą 16-letni uczniowie muszą latach nad gęsto zaludnioną Warszawą? Nie ma w Polsce bezpieczniejszych tras przelotowych dla przelotów szkoleniowych starymi samolotami, jeżeli ktoś chce nimi sobie polatać?
Znaczącym w tej argumentacji jest fakt, że istnieją alternatywne trasy przelotowe dla wszystkich jednostek na relatywnie niskiej wysokości, jak rozumiemy atrakcyjnej dla pilotów, nad mało zagęszczonym terenem, z których to tras mogą korzystać wszyscy piloci i
ci, którzy wykonują odlot/dolot do Babic, jak i przelatujący tranzytem nad Warszawą, np. trasa między punktami ZULU-PAPA-MIKE-KILO. Przykład trasa przelotu samolotu Lotniczej Akademii Wojskowej – załącznik nr 19.

Szanowna Pani Dyrektor, uwzględniając powyższe fakty zgodzi się Pani z naszą opinią, że tak dłużej być nie może. Jako obywatele jesteśmy wysoce zaniepokojeni bezsensownym narażeniem nas tak na nadmierny hałas, stres jak i zagrożenia, które obecna sytuacja ze sobą niesie, w szczególności rosnące ryzyko katastrofy lotniczej nad prawobrzeżną Warszawą.
Z całym szacunkiem dla ofiar, poniżej przytaczamy przykłady katastrof lotniczych, które wydarzyły się w Polsce w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a były z udziałem małych jednostek powietrznych i mamy nadzieję, że żadna podobna nie zdaży się nad naszymi domami, a pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku przez Ministestwo Infrastruktury w tym pomoże:

23 października 2022 – dwie ofiary śmiertelne – szybowiec szkoleniowy, pilot 18-lat, szybowiec spadł tuż po starcie z lotniska Rudniki/ Częstochowa https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/pozegnanie-filipa-cherkowskiego

14 września 2022 – dwoje poszkodowanych – szybowiec szkoleniowy spadł w miejscowości Rokitnica 1,6 km od Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim https://dlapilota.pl/wiadomosci/pomorskie-szybowiec-spadl-w-rokitnicy-kolo-pruszcza-gdanskiego

3 września 2022 – dwie ofiary śmiertelne – mały samolot Skyvan spadł na pola ok. 5 km od pasa startowego.
https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/maciej-jaskiewicz-ze-swoja-narzeczona-marta-zgineli-w-wypadku-samolotu-sc-7

W trosce o bezpieczeństwo lotnicze nasze, naszych rodzin oraz załóg statków powietrznych wnosimy zatem o zmianę mapy nawigacyjnej jak na wstępie. Liczymy na Pani Dyrektor zrozumienie przytoczonych argumentów i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
Liczymy także na profesjonalizm służb lotnictwa cywilnego, które sprawnie przeprowadzą wnioskowaną korektę w sposób zadowalający wszystkie zaintersowane strony, tak społeczeństwo jak i pilotów oraz służby techniczne. Jesteśmy przekonani, że zmiana jest niezbędna, możliwa do realizacji i w konsekwencji niosąca ważne, dobre zmiany na niebie nad Warszawą.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
1. Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Tomasz Kucharski