Zapytanie nr 3/VIII/2023 w/s wydatków związanych z organizacją Święta Saskiej Kępy w 2023 roku

Na podstawie  §4 oraz  §6  Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla,

uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe zapytanie.

Stan faktyczny

W odpowiedzi na zapytanie nr ZAPYTANIE NR 03/VIII/2023 w sprawie  Święta Saskiej Kępy w 2023roku Rada Osiedla otrzymała odpowiedź dotyczącą budżetu, jednak tylko całościową kwotę. Mieszkańcy osiedla pragną dowiedzieć się na co dokładnie planowane są wydatki.

Pytanie

1) Czy możemy otrzymać szczegółowy plan wydatków związany ze świętem Saskiej Kępy?

Ewa Kozieł-Jurowska
Przewodnicząca Rady Osiedla Saska Kępa