Zapytanie nr 10/VIII/2023 w/s świątecznej iluminacji Saskiej Kępy

Stan faktyczny

W związku ze zbliżającymi się świętami oraz dużym zainteresowaniem ze strony Mieszkańców prosimy o następujące informacje. Prosimy również, aby projekty dekoracji były zawczasu przesyłane do Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy.

Pytania

  1. Czy w tym roku główne ulice Saskiej Kępy (Francuską, Paryska) będą ozdobione iluminacją świąteczną?
  2. Jeśli iluminacja jest planowana prosimy o przesłanie projektu dekoracji.