Zapytanie nr 3/VIII/2022 w/s remontu elewacji Szkoły Podstawowej nr 397

Na podstawie §4 oraz §6 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla, uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejszą interpelację.

Stan faktyczny

Szkoła podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej obchodzi w tym roku 50-cio lecie powstania. Nazwa szkoły ma 90-cio letnią historię, nawiązuje do szkoły-pomnika powstałego w 1933 r. przy ul. Kordeckiego. Wiek szkoły można odczytać z elewacji bez znajomości doniosłej historii placówki. Wydaje się, że fasada nigdy nie była remontowana. Smog z półwiecza spływa brudnymi czarnymi zaciekami. Ciężkie płaty cementowego tynku wraz z fragmentami cegieł obsypują się z budynku stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla uczniów. Popękane szyby okien na parterze są prowizorycznie zabezpieczone grożąc pokaleczeniem. Okna w salach wymieniono 20 lat temu niezgodnie z przepisami budowlanymi, nie ma w nich nawietrzaków zapewniających świeże powietrze.

W niektórych salach podczas zajęć brakuje tlenu. Okna są słabej jakości, są popękane, wyjęto z nich klamki z obawy, że jak się otworzą to już się nie zamkną. Inne ramy okien mają szczeliny w które można zmieścić palce dłoni. W takich warunkach nie zapewnia się komfortu termicznego, znowu lekceważąc zdrowie uczniów. Chodnik za szkołą nie nadaje się do bezpiecznego chodzenia.

Nie ma drugiej tak zaniedbanej szkoły na Saskiej Kępie. W trosce o zdrowie uczniów budynek wymaga natychmiastowego generalnego remontu elewacji. Doraźne naprawy są tylko stratą pieniędzy podatników, wszystkie elementy do poprawy będą musiały być wymienione. Dla doprowadzenia placówki do wymogów bezpieczeństwa w zgodzie z prawem budowlanym należy zamontować nowe okna, trzeba wyposażyć je w nawietrzaki, trzeba skuć lecące tynki i przeprowadzić termomodernizację zgodnie ze Strategią #Warszawa2030.

Szkoła podstawowa nr. 397, która edukuje prawie 500 uczniów i uczennic, oprócz funkcji podstawowej ma potencjał zawiązania wspólnoty lokalnej. Tutaj codziennie spotykają się rodzice przyprowadzający dzieci. Tu powinny kształcić się gusta estetyczne i postawy społeczne, patriotyczne. W niedofinansowanym, technicznie niesprawnym i nieestetycznym budynku powyższa misja jest niemożliwa. Nie da się zbudować społeczeństwa w ruinie.
Poniżej ilustracja fotograficzna:

zał. 1 tynk przy wejściu widać, że już częściowo odpadł

 

zał. 2 tynk przy klatce schodowej, widać spękania

 

zał. 3 tynk w narożniku wisi na włosku

 

zał.4

zał. 5 stłuczona szyba zabezpieczona folią

zał. 6 dostęp do potłuczonego przedsionka zamknięty drzwiami z innego kompletu

zał. 7 okno ze szczeliną na 2 cm bez klamki

zał. 8 okno ze szczeliną bez klamki

zał. 9 pęknięte okno

zał. 10 chodnik przy szkole

Pytania

  1. Czy odpadające tynki cementowe z elewacji szkoły podstawowej nr. 397 nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów?
  2. Czy okna w ramy których można wsunąć rękę spełniają wymogi szczelności i zapewniają komfort termiczny w sali?
  3. Kiedy planowany jest remont generalny elewacji szkoły podstawowej nr. 397? Pragniemy dodać, iż ważne jest, żeby projekt termomodernizacji wykonany został z poszanowaniem oryginalnego charakteru budynku, który jako jeden z nielicznych w Warszawie 1000latek nie zatracił proporcji, detali i podziałów elewacji. Należy również odtworzyć pierwotną kolorystykę szkoły.
  4. W razie odsunięcia konieczności remontu o kolejny rok szkolny, czy przeanalizowano jaki jest koszt doraźnych napraw?

Ewa Kozieł-Jurowska
Przewodnicząca
Rady Osiedla Saska Kępa

Odpowiedź

link do odpowiedzi na stronie Urzędu Dzielnicy