Zapytanie nr 6/VIII/2022 w/s zapadniętych włazów kanałów na ulicach Saskiej i Egipskiej

Na podstawie §4 oraz §6 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla, uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejsze zapytanie.

Stan Faktyczny

Niedawno zakończył się remont nawierzchni części ulicy Saskiej (od ulicy Lizbońskiej do Ateńskiej) oraz ulicy Egipskiej. Niestety liczne występujące w tym ciągu włazy kanałowe nie są zamontowane równo z nową nawierzchnią, co stwarza niebezpieczeństwo w ruchu i powoduje niszczenie sprzętu użytkowników drogi. Taką sytuację mamy na wielu ulicach, ale nie ma prawa tak być w przypadku nowo wykonanej nawierzchni.

Pytania

Kiedy wykonawca poprawi źle wykonane zlecenie?

Ewa Kozieł-Jurowska
Przewodnicząca
Rady Osiedla Saska Kępa

Odpowiedź

link do odpowiedzi nr 1 na stronie Urzędu Dzielnicy

link do odpowiedzi nr 2 na stronie Urzędu Dzielnicy