Zaytanie nr 2/VIII/2022 w/s oszczędzania energii w przestrzeniach publicznych

Na podstawie §4 oraz §6 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla, uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejsze zapytanie.

Stan Faktyczny

W 2022 roku na skutek wojny w Ukrainie oraz post pandemicznej inflacji ceny energii oraz ciepła wzrosły kilkukrotnie. Biedniejsze gminy zmuszone są do wyłączania oświetlenia przyulicznego lub oświetlenia “orlików”. Kryzys energetyczny zmusił mieszkańców i samorządy do wprowadzania planów oszczędzania energii elektrycznej oraz zużywanego ciepła. Jednocześnie dochodzą do nas głosy, że szkoły podstawowe na Saskiej Kępie są wciąż przegrzewane.
Źródło:
https://www.portalsamorzadowy.pl/raport/polacy-wola-miec-gorace-grzejniki-niz-oszczedzac,415780.html?fbclid=lwAR3xVuYXftTVNqfGkCeFTTRUnCBKdFfOxwuTWcT-LS022xlfV0dsRlz4gE8
Zaleca się obniżenie temperatur w budynkach do 21 a nawet do 19 stopni. Niższe temperatury powodują mniejsze szoki termiczne między otoczeniem a budynkiem i pozytywnie wpływają na odporność.

Pytania

  1. Czy w szkołach publicznych oraz innych budynkach użyteczności publicznej stosuje się obniżone limity temperatur?
  2. Czy kontrolowana jest temperatura w obiektach użyteczności publicznej?
  3. Czy wdrażane są praktyki oszczędzania energii w budynkach użyteczności publicznej?
  4. Czy wymieniane jest oświetlenie na energooszczędne?
  5. Czy został wykonany audyt szkół i innych budynków użyteczności publicznej pod względem zużycia prądu i ciepła?
  6. Jeśli tak, to czy po audycie powstał plan inwestycji (termomodernizacji, wymiany kaloryferów, wymiany termostatów, inteligentnego oświetlenia) dostosowany do budynków o najgorszych parametrach zużycia prądu oraz ciepła?

Ewa Kozieł-Jurowska
Przewodnicząca
Rady Osiedla Saska Kępa

Odpowiedź

link do odpowiedzi na stronie Urzędu Dzielnicy