Konsultacje w/s Strefy Czystego Transportu

Do dziś 25 kwietnia trwają konsultacje ws. Strefy Czystego Transportu w Warszawie.
Celem projektowanej Strefy jest poprawa jakości powietrza, w szczególności eliminacji toksycznego tlenku azotu (NO2) pochodzącego ze spalin starych pojazdów, zwłaszcza z silnikiem typu Diesel. W obecnym kształcie SCT obejmuje część Saskiej Kępy – na północ od Trasy Łazienkowskiej. Pierwsze obostrzenia wchodzą w 2024 roku: Euro 1 dla pojazdów benzynowych i Euro 4 dla pojazdów z silnikiem Diesla.
Więcej nt. SCT w materiale wideo:

Warto się wypowiedzieć w tej sprawie! Można wysyłać swoje uwagi i pomysły pod adres: sct@um.warszawa.pl lub wypełnić bardzo przyjazną ankietę online.