Zarząd

  • Przewodnicząca Ewa Kozieł-Jurowska
  • Wiceprzewodniczący Kuba Czajkowski
  • Skarbnik Michał Ożóg
  • Sekretarz Aleksandra Lelito
  • Członkini zarządu Karolina Suchenek-Dobrzyńska
  • Członek zarządu Robert Migas-Mazur
  • Członek zarządu Wojciech Szot

Zgodnie ze Statutem Rady Osiedla Saska Kępa Przewodniczący Rady Osiedla organizuje prace Samorządu, w tym prowadzi obrady Rady Osiedla oraz reprezentuje Samorząd na zewnątrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla.

Rada Osiedla Saska Kępa upoważniła Zarząd Rady Osiedla do reprezentowania stanowisk Rady w zakresie podjętych uchwał, stanowisk i interpelacji oraz we wszystkich sprawach dotyczących Saskiej Kępy na okres całej kadencji. (Uchwała nr 2/VIII/2022 z 19 października 2022 r.)