Co dalej z dostawami na Francuskiej?

W ostatni wtorek i środę w siedzibie Samorządu spotkaliśmy się z przedsiębiorcami oraz urzędnikami z Zarządu Dróg MiejskichBiura Polityki Mobilności i Transportu, by w ramach warsztatów projektu Resolve, przeanalizować problem dostaw towarów na ulicy Francuskiej. Codziennie na odcinku ulicy Francuskiej od ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców odbywa się ponad 200 dostaw, większość niezgodnie z przepisami.

Ruch drogowy związany z dostawami stanowi sporą uciążliwość dla mieszkańców: przyczynia się nie tylko do problemów z parkowaniem i hałasem, ale też zanieczyszczeniem powietrza. Niestety, przeważająca większość dostaw na ul. Francuskiej realizowana jest niezgodnie z przepisami, a prawie połowa zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, np. poprzez blokowanie chodnika, zatrzymywanie się we wjazdach bramowych i wykonywanie manewru cofania czy zasłanianie widoczności na przejściach.

Dlatego w ramach projektu Resolve, ZDM zorganizował dwudniowe warsztaty, gdzie rozmawialiśmy o problemach związanych z organizacją dostaw na ulicy Francuskiej. Przedsiębiorcy potwierdzili trudności w ich realizacji, a także skalę problemu – ponad 200 dostaw każdego dnia. Przedstawiliśmy również możliwe rozwiązania – cztery miejsca, które w określonych godzinach mogą być przeznaczone pod realizację dostaw.

Pomysł został zweryfikowany przez projektanta, który na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich przygotowuje zwycięski projekt z budżetu partycypacyjnego „Piękna Francuska – zielona i bezpieczna”. W efekcie zostanie wprowadzona organizacja ruchu, która częściowo rozwiąże problem dostaw. Niestety, zdajemy sobie sprawę, że dostaw jest na tyle dużo, że potrzebne są dalsze kroki w kierunku zmniejszenia ich liczby i/lub zmiany godzin ich realizacji.