Nowe przystanki na Saskiej Kępie?

18 stycznia Rada osiedla Saska Kępa przyjęła praktycznie jednogłośnie (przy tylko jednym głosie sprzeciwu) interpelację nr 1/VIII/2023 wzywającą ZTM do korekty nazw przystanków przy ulicy Paryskiej zgodnie Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 3593/2012 z dnia 28.11.2012 r.

Dotychczasowe nazwy MEKSYKAŃSKAWERSALSKA były dla wielu osób mylące i niezgodne z “Regulaminem nadawania i zmieniania nazw przystanków komunikacyjnych w sieci lokalnego transportu zbiorowego na terenie m. st. Warszawy”, który jednoznacznie wskazuje, że nazwa przystanku w pierwszej kolejności powinna nawiązywać do nazwy ulicy przy której zlokalizowany jest przystanek.

Wierzymy, że już wkrótce 🚌 117 i 146 będziemy mogli pojechać od Ronda Waszyngtona do Ronda Wolframa mijając po kolei przystanki FRANCUSKA, PLAC PRZYMIERZA i PARYSKA