Zapytanie nr 2/VIII/2023 w/s Święta Saskiej Kępy

Na podstawie §4 oraz §6 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla,
uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejsze zapytanie.

Stan faktyczny

Przedpandemiczną tradycją naszego osiedla było coroczne Święto Saskiej Kępy. W tym roku otrzymaliśmy sprzeczne informacje czy w tym roku Święto się odbędzie. Chcielibyśmy, aby Święto Saskiej Kępy było zorganizowane z dbałością o walory estetyczne i artystyczne bez festyniarskich elementów ( budy, chińszczyzna). W związku z rozpoczęciem się VIII kadencji Rady Osiedla Saska Kępa postulujemy, aby w skład Rady Programowej dołączyć przynajmniej jedną osobę z Zarządu Osiedla.

Pytanie

  1. Czy w tym roku planowana jest organizacja Święta Saskiej Kępy?
  2. Jeśli tak, to jakie są założenia programowe?
  3. Jaki jest skład Rady Programowej Święta Saskiej Kępy?
  4. Czy w skład Rady Programowej zostanie dołączona osoba z obecnego Zarządu Osiedla?
  5. Jaki planowany jest budżet na to wydarzenie?
  6. Czy planowane są zmiany w organizacji ruchu, jakie?
  7. Jaki proponowany jest termin wydarzenia?

Ewa Kozieł-Jurowska
Przewodnicząca
Rady Osiedla Saska Kępa

Odpowiedź

link do odpowiedzi na stronie Urzędu Dzielnicy