Zapytanie nr 5/VIII/2023 w/s cykli zielonego światła dla pieszych przy Rondzie Waszyngtona i na Wale Miedzeszyńskim

Na podstawie §4 oraz §6 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Saska Kępa, uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejsze zapytanie.

Stan faktyczny

Osiedle Saska Kępa otoczone jest terenami zielonymi o charakterze rekreacyjnym charakteryzującymi się dużą popularnością wśród mieszkańców. Od północy jest to Park Skaryszewski a od zachodu – tereny nadwiślańskie chronionego obszaru Natury 2000 – Dolina Środkowej Wisły. Niestety dojście do nich jest bardzo niewygodne ze względu na konieczność pokonania szerokich arterii: Al. Waszyngtona i Wału Miedzeszyńskiego. Mieszkańcy na grupach lokalnych w mediach społecznościowych skarżą się na niemożliwość pokonania za jednym razem przejścia w poprzek Al. Waszyngtona przy Rondzie Waszyngtona po stronie wschodniej. Podobną niedogodnością jest bardzo długi czas oczekiwania na zielone światło dla pieszych na przejściach przy Wale Miedzeszyńskim na wysokości Zwycięzców, Wersalskiej, Ateńskiej i Afrykańskiej. W nowopowstającym studium uwarunkowań zaprojektowano kładkę dla pieszych i rowerzystów na przedłużeniu Zwycięzców i Afrykańskiej, co sugeruje, że miasto chce wzmocnić połączenia poprzeczne osiedla z terenami nadwiślańskimi.

Pytania

  1. Kiedy zostanie wydłużony cykl zielonego światła na przejściu dla pieszych w poprzek Al. Waszyngtona przy Rondzie Waszyngtona po stronie wschodniej?
  2. Kiedy zostanie skrócony czas oczekiwania na zielone światło dla pieszych we wszystkich sygnalizacjach na terenie osiedla (Zwycięzców, Wersalska, Ateńska, Afrykańska) na przejściach dla pieszych przez Wał Miedzeszyński?