Zapytanie nr 6/VIII/2023 w/s uporządkowania parkowania i naprawy nawierzchni ulicy Nobla

Na podstawie §4 oraz §6 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla, uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe zapytanie.

Stan faktyczny

Ulica Nobla jest wąską, jednokierunkową uliczką w Starej części Saskiej Kępy. Zdecydowana większość zabudowy to domy jednorodzinne i niewielkie kamieniczki. Oprócz nich przy ul. Nobla siedzibę ma stacja krwiodawstwa, znajdują się również kościół parafialny, szkoła podstawowa i ogródek jordanowski. Zdecydowana większość wjazdów na posesję znajduje się po stronie zachodniej. Po wschodniej usytuowane są budynki użyteczności publicznej. Tylko jedna brama po tej stronie prowadzi do budynku mieszkalnego.

Stan nawierzchni ulicy, zwłaszcza na odcinku Zwycięzców/Obrońców jest fatalny.

Dodatkowym ogromnym problemem jest nieuporządkowane parkowanie. Auta pozostawiane są po obu stronach ulicy, zastawiają chodniki nie pozostawiając wymaganych min 1,5 m. Czasem niemalże dotykają płotów – uniemożliwiając przejście np. z wózkiem do Jordanka czy spychając małoletnich uczniów rowerzystów na ulice, co jest bardzo niebezpieczne i niezgodne z prawem.
Co więcej, samochody często zajmują szerokie pasy po obu stronach ulicy, przez co bardzo utrudniony jest przejazd środkiem jezdni. Budzi to duże obawy mieszkańców, którzy lękają się o swoje zdrowie, życie i mienie (utrudniony przejazd straży pożarnej czy karetki). Zdarza się, że śmieci nie są odbierane, bo śmieciarka nie jest w stanie się przecisnąć pomiędzy autami.
Z relacji mieszkańców wynika, że za kłopoty odpowiedzialni są głównie przyjezdni – do stacji krwiodawstwa, kościoła, szkoły. Warto dodać, że planowana organizacja ruchu przy wprowadzeniu SPPN zakłada parkowanie tylko po jednej, wschodniej stronie ulicy. Mieszkańcy oczekują, że ich ulica zostanie szybko uporządkowana, na wzór innych małych uliczek Saskiej Kępy, jak np ulica Czeska. Mieszkańcy proszą o natychmiastowe zajęcie się tym tematem!

Pytania

  1. Czy władze dzielnicy znają ten problem, z którymi borykają się mieszkańcy ulicy Nobla?
  2. Kiedy planowana jest naprawa nawierzchni ulicy? Prosimy o podanie możliwie konkretnej daty.
  3. Czy władze dzielnicy wiedzą, że samochody parkujące – zwłaszcza na odcinku Zwycięzców/Obrońców – nagminnie łamią przepisy PoRD i czy zamierzają interweniować by PoRD było wreszcie egzekwowane?
  4. Jakie kroki są planowane i kiedy zostaną wdrożone w sprawie uporządkowania ruchu i parkowania na Nobla, tak by ruch był płynny, a mieszkańcy, w tym dzieci idące do szkoły i Jordanka czy starsi idący do kościoła, czuli się bezpiecznie?
  5. Czy nowa inwestycja RCKiK spełnia wymogi MPZP odnośnie zapewnienia na działce własnej odpowiedniej liczby miejsc parkingowych?