Brakujące żłobki na Saskiej Kępie – co dalej?

Efektem naszego stanowiska dot. utworzenia brakujących żłobków na Saskiej Kępie było połączone posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Oświaty oraz Polityki Społecznej i Zdrowia. Głównym punktem spotkania, które odbyło się 5 lipca 2023 r. o godz. 17:00 była opieka nad dziećmi do lat 3 w dzielnicy Praga-Południe.

Informację na temat żłobków w naszej dzielnicy przedstawił Tomasz Pactwa, dyrektor miejskiego Biura Pomocy i Projektów Społecznych. W obecnym roku pokazał, że mamy pierwszy rok, w którym na terenie całej dzielnicy potrzeby żłobkowe są w całości zaspokojone. Co oznacza, że każde dziecko, które wzięło udział we wrześniowej rekrutacji znajdzie bezpłatne miejsce albo w publicznej albo dotowanej prywatnej placówce.

Przedstawił również prognozy urodzeń dzieci z rozbiciem na obwody szkolne oraz badania sondażowe nt. zadowolenia rodziców ze swojego żłobka. Swoje żłobki poleciłoby 90% rodziców, którzy posłali dziecko do publicznej placówki i 84%, którzy posłali do prywatnej. Zachwalał miejski program edukacji opiekunów w żłobkach, mówiąc, że Warszawa ma najwyższe pensje dla opiekunów(ek) i najwyższe standardy.

Nasi przedstawiciele: Ewa Kozieł-Jurowska, Kuba Czajkowski i Robert Migas-Mazur argumentowali, że wprawdzie tymczasowo system dotowanych miejsc w żłobkach rozwiązał częściowo problem, ale Saska Kępa powinna mieć własne publiczne żłobki.

Standard publicznych żłobków jest dużo wyższy od placówek prywatnych: np. żłobek nr 30 przy Stanisława Augusta ma duży zielony plac dla dzieci, własną kuchnię. W projektowanym studium dla miasta publiczny żłobek jest standardem dostępności w 800 metrach od zamieszkania co oznacza, że na Saskiej Kępie powinny być co najmniej 2-3 żłobki!

Tłumaczyliśmy również, że nie musiałby to być nowy budynek. Jeżeli coraz więcej miejsc jest wolnych w przedszkolach, może należałoby zmodernizować część przedszkola na część żłobkową. Wówczas rodzic, który ma dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym nie traciliby czasu na odprowadzanie ich do różnych placówek.

Dyrektor Pactwa potwierdził, że miasto ma na koncie takie realizacje i taka sytuacja zdarzyła się już w innych dzielnicach Warszawy np. na Bielanach. Pani burmistrz Bożena Przybyszewska – odpowiedzialna za oświatę – powiedziała, że dzielnica będzie monitorować frekwencję i możliwości przedszkoli na Saskiej Kępie, by taką możliwość zbadać. Na koniec okazało się, że dzielnica Praga-Południe ma w swoim budżecie do dyspozycji środki od miasta na utworzenie jednego nowego żłobka!