Opinia nr 1/VIII/2022 w/s nazwy ulicy Obrońców

OPINIA NR 1/ VIII /2022 RADY OSIEDLA SASKA KĘPA Z DNIA 13.10.2022 r. W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY M.ST. WARSZAWY W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZWY OBIEKTU MIEJSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY (ULICA OBROŃCÓW)

Na podstawie § 6 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia
2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla, na wniosek Rady Dzielnicy przekazany za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Praga Południe, Rada Osiedla Saska Kępa opiniuje NEGATYWNIE projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ulica Obrońców na jej nieistniejącym odcinku od ulicy A. Nobla do ulicy Niekłańskiej, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Osiedla Saska Kępa
Ewa Kozieł-Jurowska