Wniosek nr 1/VIII/2023 w/s publicznych terenów zielonych na Saskiej Kępie

Wniosek

Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji o planowanych działaniach wobec zielonych terenów należących do przestrzeni publicznej Saskiej Kępy polegających na zmianie ich obecnej formy użytkowania.

Uzasadnienie

Wobec stale zmniejszającej się ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na Saskiej Kępie, każdy teren zielony, nawet najmniejszy, pełni istotną rolę dla komfortu życia mieszkańców. Dlatego też, mieszkańcy powinni mieć prawo każdorazowo wyrazić swoja opinie na w/w temat.