Wniosek nr 2/VIII/2023 w/s zielonej Alei Stanów Zjednoczonych

Wniosek

Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy wnioskuje o rewizję projektu zieleni zaproponowanej przez SZRM i zastąpienie małych sadzonek dużymi drzewami o rozmiarach przynajmniej 30cm w obwodzie oraz wielkomiejską aranżację zieleni na wzór “zielonej ściany” przy Wawelskiej.

Prosimy o rozesłanie wniosku do:

  • Zarząd Zieleni Warszawy,
  • Dyrektorki-koordynatorki ds. zielonej Warszawy,
  • Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

 

Uzasadnienie

Aleja Stanów Zjednoczonych odstaje pod kątem aranżacji zieleni od innych ważnych arterii w Warszawie, takich jak:

  • Żwirki i Wigury z pomnikową aleją lip,
  • Towarową z platanami, które w momencie sadzenia miały 30-35 cm obwodu
  • Wawelską z “zieloną ścianą”, która ma separować akustycznie fragment obwodnicy śródmiejskiej od zabudowy.

Obecnie podczas prac nad remontem wiaduktów nad ul. Paryską wycięto ponad 80 drzew, te które pozostały są w różnym stanie, część zupełnie uschło. Można odnieść też wrażenie, że panuje tam bałagan gatunkowy: są i dęby czerwone, topole, magnolie, sadzone będą również świerki.

Na warszawskiej Mapie Koron Drzew Aleja Stanów Zjednoczonych jest praktycznie bez koron.

Remont al. Stanów Zjednoczonych mógł być okazją, by całkowicie odmienić kształt tej arterii. W 2017r. Zarząd Zieleni Warszawy wytypował al. Stanów Zjednoczonych jako jedną z Zielonych Ulic, które miały mieć kompleksowo zaprojektowaną zieleń.

Również w projektowanym Studium m.st. Warszawy al. Stanów Zjednoczonych funkcjonuje jako “zielona ulica”.

Niestety remont Trasy Łazienkowskiej traktuje temat zieleni po macoszemu. Planowane jest sadzenie drzew o obwodach 16-18 cm, podczas gdy wspomniany przykład Towarowej, ale też Marszałkowskiej, Placu Pięciu Rogów, Wybrzeża Helskiego czy Świętokrzyskiej pokazują, że sadzenie dużych drzew przynosi szybko oczekiwany efekt zielonej alei. Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy już w stanowisku 8/VIII/2019 w sprawie drzew na terenie Saskiej Kępy apelował o sadzenie drzew o dużych obwodach pnia 25-30 cm.