Relacja z Komisji Infrastruktury Rady Miasta

7 marca 2023 r. przedstawiciele Rady Osiedla Saskiej Kępy wzięli udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Inwestycji, na której procedowany był punkt dot. rozszerzenia SPPN o Saską Kępę i Kamionek. Stanowisko Ratusza reprezentował dyr. Paweł Jaworski z Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju oraz dyr. Łukasz Puchalski z Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

📌 Przedstawiono nam proponowane granice SPPN na Saskiej Kępie.
Obejmie ona obszar 1 (Starą Kępę), obszar 3 (na płd od TŁ), ale nie będzie obejmować obszaru 2, czyli okolic ul. Międzynarodowej. Dyrektor Puchalski pokazując dane potwierdził, że zdecydowanie poprawi się sytuacja parkingowa na Starej Kępie, gdyż mieszkańcy zajmują tu tylko 40-70% miejsc postojowych. W rejonie ul. Międzynarodowej stwierdzono dużo mniejszy udział przyjeżdżających. W związku z tym SPPN tylko nieznacznie poprawiłaby tam warunki.

📌 Przedstawiono założenia dot. organizacji ruchu, zgodnie z którymi nie zostaną skasowane żadne legalne miejsca parkingowe.
Doliczono się w całym obszarze blisko 6 tys. miejsc parkingowych na maksymalne obciążenie 3,5 tys. aut mieszkańców. Dyrektor Puchalski zanegował różne nieprawdziwe wyliczenia krążące w sieci o redukcji miejsc. Są one nieprawdziwe.

📌 Przedstawiciele Samorządu Osiedla Saska Kępa na mocy uchwały podjętej 19 października 2022 zaapelowali o jak najszybsze wprowadzenie SPPN na Saskiej Kępie. Poprosiliśmy o monitorowanie sytuacji w okolicach ul. Międzynarodowej po wprowadzeniu SPPN, by reagować, gdyby tam sytuacja miałyby się jeszcze pogorszyć.

📌 Przedstawiciele Samorządu Osiedla Saska Kępa zadeklarowali gotowość do współpracy zarówno z ZDM, Urzędem Dzielnicy Praga-Południe oraz wszystkimi mieszkańcami i mieszkankami Saskiej Kępy, by cały czas pracować nad poprawą organizacji ruchu i działaniem Strefy (rozmieszczeniem parkomatów, wydawanie identyfikatorów, itd…).