Spotkanie w/s hałasu zorganizowane przez ZZW

21 sierpnia przedstawiciele Zarządu Osiedla Saska Kępa oraz mieszkańcy wzięli udział w spotkaniu w siedzibie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy przy ulicy Kruczej, zorganizowanym w celu przedyskutowania problemu hałasu dochodzącego z klubów zlokalizowanych głównie po lewej stronie Wisły. W spotkaniu wzięli udział m.in:

  • Dyrektor-koordynator ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska
  • Dyrektor ZZW Monika Gołębiewska-Kozakiewicz
  • Pełnomocnik ds. Wisły Jan Piotrowski
  • Inni urzędnicy ZZW
  • Przedstawiciele klubów: Szerokie Bary, Cud nad Wisłą, Barka, Schodki, Grunt i Woda, Pomost 511, Miami Wars, Przystań Nowa Fala, Dworzec Wodny
  • Pełnomocnik reprezentujący mieszkańców Wybrzeża Kościuszkowskiego
  • Akustyk z Ligi Walki z Hałasem, który wykonuje pomiary dla ZZW

Stronę mieszkańców Saskiej Kępy reprezentowali przedstawiciele Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy: Ola Lelito oraz Robert Migas-Mazur oraz mieszkańcy Zuzanna Radzka i Piotr Sosna.

Pełnomocnik ds. Wisły i dyrektorka Młochowska podkreślili, że spotkaliśmy się w celu omówienia norm hałasu i ich przestrzegania. ZZW chciałoby aby kluby mogły dalej funkcjonować w swojej formule, a jednocześnie żeby mieszkańcom nie przeszkadzała muzyka i hałas. Potwierdzili udzielenie kilku kar klubom za przekroczenie norm hałasu jak również za łamanie rozporządzenia Prezydenta zakazującego organizowania imprez po 23:00 poza weekendem.

Szybko wypłynął problem związany z tym, że mimo monitorowania hałasu z klubów na stronie miasta, mieszkańcy nie wiedzą jakie poziomy w dB należy uznać za przekroczone. W tym celu konieczne będzie zapoznanie się z mapami hałasu, które są załącznikiem do umów zawartymi z klubami. Część informacji, tzn. limit dB per klub zostanie przesłana mailem. Niemniej dzięki naszym mailowym interwencjom udało się ZZW odtworzyć wstecznie przekroczenia hałasu w dniach 10-14.08, co skutkowało nałożeniem kar.

Dobrą informacją jest, że Pomost 511 – który formalnie nie ma umowy z ZZW tylko Wodami Polskimi – zacznie przesyłać wyniki pomiarów akustycznych na miejską stronę z własnej inicjatywy. Wszystkie kluby twierdzą, że mają zamontowane limitery głośności w torach akustycznych.

Przedstawiciele wszystkich klubów twierdzą, że chcą dostosować się do norm akustycznych i nie przeszkadzać mieszkańcom. Czasem czują się niesłusznie oskarżani, gdy hałas dobiega z podmiotów trzecich, np. lokali Towarzystwa Wioślarskiego, Stadionu Legii, nielegalnych imprez organizowanych na plażach Wisły, lub inicjatywom prywatnym na bulwarach.

Akustyk z Ligi Walki z Hałasem zaproponował ustawienie stałego monitoringu pomiarów akustycznych na Saskiej Kępie – do uzgodnienia pozostaje miejsce takiego decybelomierza.
Po spotkaniu część przedstawicieli klubów podeszła do nas, aby wymienić się kontaktami w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Nie zawsze menadżerowie klubów są na miejscu.

Oceniamy spotkanie pozytywnie, monitorowanie hałasu z klubów jest łatwiejsze dzięki pomiarom online, a przypadków łamania ciszy przez lewobrzeżne kluby jest znacznie mniej niż na początku sezonu. Najlepiej byłoby poszerzyć parasol współpracy o pozostałe kluby, tak jak się udało z Pomost 511. Następne spotkanie w takiej formule odbędzie się już po sezonie.