Stanowisko nr 11/VIII/2023 w/s Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.Warszawy to wizja przestrzennego rozwoju naszego osiedla w przestrzeni całego miasta. Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy docenia starania dotyczące przyjaznych przestrzeni publicznych. Pozytywnie oceniamy objęcie ochroną ROD Waszyngtona oraz Parku Skaryszewskiego jako istotne elementy systemu Błękitno-Zielonej Infrastruktury Warszawy jak również ochronę osiedla Ateńska II jako dobra kultury współczesnej.

Jednak z punktu widzenia jednostki administracyjnej jaką jest osiedle domagamy się włączenia całej Saskiej Kępy do tzw. rdzenia wielkomiejskiego. W chwili obecnej studium podkreśla podział naszego osiedla, który spowodowała budowa Al. Stanów Zjednoczonych. W omawianym studium Aleja Stanów Zjednoczonych traci swą obecną rangę jednak w konsekwencji powinna też zostać włączona do przestrzeni reprezentacyjnych, jak chociażby most Świętokrzyski. Prom czyli Dom Kultury Saskiej Kępy znalazł się błędnie poza obszarem rdzenia wielkomiejskiego.

Cała Saska Kępa ma zbliżony charakter i propozycja dzielenia jej w Studium nie jest właściwym rozwiązaniem. Naturalnym miejscem gdzie mógłby kończyć się rdzeń wielkomiejski jest teren zielony, który oddziela Saską Kępę od Gocławia.