Stanowisko nr 9/VIII/2023 w/s wymiany słupków oraz zastosowania zielonego wygrodzenia strefy od ulicy Katowickiej przy XXXV LO im. Bolesława Prusa

W związku z planowanym remontem ulicy Katowickiej zwracamy się z uprzejmą prośbą
o uwzględnienie prośby dyrekcji i administracji liceum im. Bolesława Prusa przy ulicy Zwycięzców 7/9 o rewaloryzację wskazanych na wizualizacjach miejsc. Wymianę starych biało-czerwonych słupków, oraz żółtych paneli ogrodzeniowych na niską zieleń izolacyjną oraz nową architekturę miejską.
Do pisma załączamy prośbę administracji XXXV LO im. Bolesława Prusa oraz wizualizacje ewentualnych zmian.

Pan
Piotr Bartoszewski
Członek Samorządu
Mieszkańców Saskiej Kępy

Dyrektor XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie w sprawie wymiany starych, biało-czerwonych słupków drogowych oddzielających chodnik od ul. Katowickiej.
Z naszych obserwacji wynika, że na terenie Saskiej Kępy tego typu słupki zostały zastąpione czarnymi żeliwnymi, zdecydowanie ładniej wkomponowanymi w otoczenie i rodzaj architektury tej okolicy.
W 2019 r. w ramach środków Budżetu Partycypacyjnego teren przed szkołą w oparciu o Pana projekt, został przekształcony w pięknie zagospodarowany skwer, stając się naszą chlubą i miejscem w którym na ławeczkach chętnie przesiadują mieszkańcy Saskiej Kępy. W związku z tym bardzo prosimy Pana jako Członka Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy o pomoc i wstawiennictwo w naszej sprawie w Zarządzie Dróg Miejskich.