Stanowisko nr 2/VIII/2022 w/s strefy Tempo 30

STANOWISKO NR 2/VIII/2022 RADY OSIEDLA SASKA KĘPA  Z DNIA 15 LISTOPADA 2022 r.  W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WPROWADZANIA STREF TEMPO 30 W WARSZAWIE

Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy popiera wprowadzenie Strefy Tempo30 na Saskiej Kępie, w szczególności obszary roboczo przedstawione na konsultacjach społecznych leżące na Saskiej Kępie: 

  • obszar 159 ograniczony Al. Waszyngtona, Saską, Zwycięzców oraz Wałem Miedzeszyńskim, 
  • obszar 162 ograniczony Al. Waszyngtona, Kanałem Wystawowym, Al. Stanów Zjednoczonych i Saską, 
  • obszar 237 ograniczony Zwycięzców, Saską, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim, 
  • obszar 240 ograniczony Aleją Stanów Zjednoczonych, ciągiem ulic  Saska-Egipska-Bora-Komorowskiego, Meissnera, Fieldorfa i Wałem Miedzeszyńskim (zahaczające o Gocław) 
  • obszar 242 ograniczony Aleją Stanów Zjednoczonych, Ostrobramską, Poligonową, Fieldorfa, Abrahama i ciągiem ulic Saska-Egipska-Bora-Komorowskiego. 

Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy przychyla się do wyeliminowania tranzytu i wprowadzenia ograniczenia do 30 km/h na wszystkich sasko-kępskich ulicach z wyłączeniem Al. Waszyngtona, Zwycięzców, ciągu ulic Saska-Egipska, Wału Miedzeszyńskiego i Trasy Łazienkowskiej. W szczególności oczekujemy uspokojenia ruchu i wyeliminowania tranzytu na ciągu ulic Francuska-Paryska-Brukselska. Również ulice Międzynarodowa, Afrykańska, Arabska i Ateńska często pełnią niesłusznie funkcję tranzytowe. 

Tempo 30 na takich ulicach jak Francuska czy Międzynarodowa pozwoli na przeniesienie rowerzystów z chodników na jezdnię. Jeżdżący chodnikiem rowerzyści stanowią duże niebezpieczeństwo dla pieszych, ale często w obawie przed samochodami nie decydują się na wspólną jazdę jezdnią. Tempo 30 eliminuje również konieczność projektowania specjalnej infrastruktury dla rowerów, co przy deficycie miejsc postojowych wzbudziłoby konflikty.

Proponowane uwagi Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy to: 

1) Wprowadzenie Tempo 30, w taki sposób by realnie nie dało się rozwinąć prędkości większej od 30 km/h, a nie tylko oznaczenie znakami. Postulowane rozwiązania to: skrzyżowania równorzędne, wyniesione skrzyżowania, esowanie ulic lub w ostateczności progi zwalniające. W szczególności na Francuskiej i Międzynarodowej kierowcy są w stanie rozwinąć duże prędkości. Wyniesienie skrzyżowań w tym wypadku byłoby najlepszym rozwiązaniem. 

2) Rozważenie likwidacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwycięzców i Francuskiej. Powinno to w jeszcze większym stopniu uspokoić ruch na ulicy Francuskiej. Takie rozwiązanie zwiększy komfort poruszania się pieszo po dzielnicy. 

3) Objęcie ulic serwisowych Alei Waszyngtona również strefą Tempo 30, samochody czasem rozwijają tam spore prędkości 

4) Wprowadzenie osobnej infrastruktury rowerowej, gdzie Tempo 30 nie obowiązuje, tj. na Zwycięzców, Saskiej oraz Al. Waszyngtona. 

5) Obszary 236 i 241 położone między Wisłą a Wałem Miedzeszyńskim powinny być wyłączone z Tempo 30. Zamiast tego powinny być objęte zakazem poruszania się pojazdów z wyłączeniem służb porządkowych oraz dzierżawców terenu. Proponujemy wprowadzenie ruchu na zasadach Strefy zamieszkania. 

6) Włączenie ul. Zwycięzców do Tempo 30 

7) Niezależnie od wprowadzenia strefy Tempo 30 postulujemy wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h na ul. Królowej Aldony 

8) Materiały budowlane powinny wpisywać się w estetykę i ład przestrzenny zabytkowego osiedla jakim jest Saska Kępa. 

Tempo 30 na Saskiej Kępie przybliża nas do koncepcji 15-minutowego miasta, w której w zasięgu pieszego dystansu możemy spełnić wszystkie potrzeby mieszkańców oraz poprawi bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów a zwłaszcza osób, na które powinniśmy szczególnie uważać tj. dzieci, osoby starsze i osoby z ograniczoną mobilnością. 

Przewodnicząca Rady Osiedla Saska Kępa
Ewa Kozieł-Jurowska