Interpelacja nr 17/VIII/2023 w/s nieprawidłowej pielęgnacji głogów na Berezyńskiej

Stan Faktyczny

Mieszkańcy ul. Berezyńskiej zwracają uwagę na rażące praktyki związane z pielęgnacją zieleni wokół głogów. Regularnie podczas koszenia trawy drzewa są kaleczone przez kosiarkę. Przez otwarte rany drzewa są atakowane przez patogeny, takie jak grzyby, co w konsekwencji osłabia drzewa i prowadzi do ich zamierania. W dodatku głogi muszą dużo energii przeznaczać na zasklepianie ran zamiast na prawidłowy rozwój.
Drugim problemem dot. głogów na Berezyńskiej są usychające lub uschnięte młode drzewa, które były niedawno posadzone – co oznacza, że firma odpowiedzialna za nasadzenia w ostatnich latach nieprawidłowo pielęgnowała drzewa. Prawidłowa pielęgnacja drzew jest dla miasta mniej kosztowna niż sukcesywna wymiana.

       

Pytania

  • Czy Wydział Ochrony Środowiska zwraca uwagę wykonawcom koszącym trawę na zostawienie bufora wokół pni drzew?
  • Czy w umowach zawieranych z wykonawcami odpowiedzialnymi za koszenie traw mogłyby się pojawić kary za niszczenie pni drzew?
  • Jaką politykę Wydział Ochrony Środowiska mógłby zastosować, by nowe nasadzenia były trwałe i by firmy odpowiedzialne za nasadzenia miały obowiązek dbania o nie? Jak często wymieniane są nowe nasadzenia podczas gwarancji?