Interpelacja nr 18/VIII/2023 w sprawie hałasu na Saskiej Kępie

STAN FAKTYCZNY

Mieszkańcy Saskiej Kępy podczas sezonu letniego 2023 roku notorycznie byli nękani muzyką z klubów z lewego brzegu. Komfort życia mieszkańców jest zdegradowany i hałas uniemożliwia im odpoczynek nocny. Zwracamy uwagę, że problem hałasu podnoszony był wielokrotnie, m.in. w stanowisku nr 7/VII/2019.

 

Znaczna część hałasujących klubów posiada umowy z ZZW, które zakazują klubom organizowania imprez muzycznych i tanecznych w czwartki i niedziele po 23 oraz w piątki i soboty po 3 rano. Innym zapisem umów jest wymóg nie przedostawania się hałasu do zabudowy mieszkaniowej. Regularnie te zapisy były łamane przez kluby Cud nad Wisłą, Szerokie Bary oraz Grunt i Woda.

 

PYTANIA

  1. Czy ZZW mógłby egzekwować wykonywanie tych umów na bieżąco poprzez systematyczne kontrole, limitery a nie dopiero po skargach mieszkańców? Znacząco by to poprawiło sytuację mieszkańców Saskiej Kępy
  2. Podczas spotkania Rady Programowej ws. Bulwarów Wiślanych ustalono, że na Saskiej Kępie powstanie stały punkt pomiaru głośności. Kiedy, gdzie i ile punktów powstanie?
  3. Na mapach akustycznych w umowach zawieranych między ZZW a klubami nie ma zaznaczonego wpływu hałasu na Saską Kępę. Domagamy się zaktualizowania tych map.
  4. Wnioskujemy o wyznaczenie koordynatora ds. hałasu odpowiedzialnego ze strony miasta za rozwiązanie problemów dot. hałasu.