Interpelacja nr 21/VIII/2023 w/s kolejnych ograniczeń prędkości dla tramwajów w Al. Waszyngtona

Stan faktyczny

Jak wiadomo, torowiska w Alei Waszyngtona wymagają cyklicznych remontów, m.in z powodu braku odpowiedniego odwodnienia. Wiemy również, że kompleksowy remont Tramwaje Warszawskie planują na po 2025 roku. W międzyczasie, ze względu na pogarszający się stan torowisk, stawiane są na kolejnych odcinkach coraz to niższe ograniczenia prędkości dla tramwajów. W ubiegłym roku w okolicy przystanku Park Skaryszewski postawiono ograniczenie do 30km/h. W ostatnich tygodniach po stronie Saskiej Kępy, na odcinku między ulicą Saską a Międzynarodową, postawiono nowe ograniczenie  – do 20km/h.

Zwracamy uwagę, że dbanie o wysoką jakość oferty komunikacji zbiorowej leży w interesie wszystkich mieszkańców miasta. Obawiamy się, że do 2025 roku lub nawet później, metodą na zapewnienie bezpieczeństwa przejazdu tramwajem przez Aleję Waszyngtona będą kolejne, coraz niższe ograniczenia prędkości, co stoi w sprzeczności z polityką zachęcania mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej. Napawanie torów jest uciążliwe (trwa większość nocy i jest bardzo głośne), jest przeprowadzane coraz częściej i nie przynosi długotrwałych rezultatów.

Pytania

  1. Jakie są plany doraźnych remontów torowisk w Alei Waszyngtona (ze szczególnym uwzględnieniem odcinka przebiegającego przez Saską Kępę)?