Interpelacja nr 24/VIII/2023 w/s ustawienia koszy przy kanale wystawowym

Stan Faktyczny

Nad Kanałem Wystawowym kosze na śmieci rozstawione są po wschodniej  stronie ścieżki rowerowej. Powoduje to, że aby wyrzucić śmieci pieszy idący chodnikiem wzdłuż ścieżki musi przekroczyć w poprzek ścieżkę rowerową, co jest niepotrzebnym i potencjalnie niebezpiecznym manewrem.

Pytania

  1. Czy możemy prosić o przestawienie  koszy na stronę “pieszą”, zachodnią?
  2. Wnioskujemy również o nakrycie ich daszkami ze względu na dużą liczbę występujących tam ptaków.