Interpelacja nr 25/VIII/2023 w/s strefy zamieszkania

Stan Faktyczny

Południowa część Saskiej Kępy między ul. Saską, Ateńską, Wałem Miedzeszyńskim i al. Stanów Zjednoczonych została zabudowana w połowie zeszłego stulecia budynkami mieszkaniowymi na siatce ulic, które nie spełniają dzisiejszych standardów bezpieczeństwa dla pieszych. Ulice nagminnie nie mają chodników. Nie ma zapasu szerokości pasa drogowego na rozbudowę. Piesi zmuszeni są poruszać się między samochodami jadącymi bez ograniczenia prędkości.

Na obszarze wspólnego poruszania się pieszych i samochodów potrzebna jest ochrona przechodniów przez:

  • nadanie im pierwszeństwa.
  • spowolnienie ruchu samochodowego
  • wskazanie, gdzie można bezpiecznie parkować, aby nie ograniczać widoczności.

Wnioskujemy o wyznaczenie stref zamieszkania na jezdniach, gdzie nie da się rozdzielić ruchu pieszego i samochodowego jak np.:

  1. Ul. Argentyńska na styku z ul. Rapperswilska urywa się chodnik, piesi muszą iść po jezdni na zakręcie z ograniczoną widocznością. Dalej na skrzyżowaniu ul.Rapperswilskiej z Kanadyjską również nie ma chodnika. Na ul. Rapperswilskiej nie ma ograniczenia prędkości.
  2. Ul. Kanadyjska, wyjście z budynków Kanadyjska 2, 4, 6 jest bezpośrednio na jezdnię ulicy we władaniu miasta. Ograniczenie prędkości nie występuje na całej długości jezdni po której chodzą piesi.
  3. Zachodnia jezdnia ul. Lotaryńskiej (garażowa) nie ma ciągłego chodnika dla pieszych. Piesi są wypchnięci na jezdnię, gdzie nie wprowadzono ograniczenia prędkości.
  4. Ul. Rzymska jest zabudowana budynkami mieszkalnymi z garażami, w których nie mieszczą się współczesne samochody. Mieszkańcy parkują pojazdy na zjazdach przed posesjami blokując szczelnie przejście chodnikiem. Ruch pieszy odbywa się po jezdni.
  5. Uliczki wewnętrzne bez nazw należące do miasta (dojazdy do domów szeregowych) poprzeczne do Rzymskiej, Berneńskiej, Złoczowskiej, Alzackiej – brak wydzielonego chodnika.

Istnieje zagrożenie, że po wprowadzeniu SPPN bezpieczeństwo na uliczkach pogorszy się ze względu na zwiększoną presję przyjezdnych szukających dróg wewnętrznych wyłączonych z opłat za parkowanie. Korzystne byłoby wprowadzenie miejsc tylko dla mieszkańców B-35.

Pytanie

Czy wprowadzenie stref D-40 poprawiłoby bezpieczeństwo w obszarze południowej części Saskiej Kępy między ul. Saską, Ateńską, Wałem Miedzeszyńskim i al. Stanów Zjednoczonych i jakie miałoby to konsekwencje w kwestii parkowania oraz zieleni? Prosimy o rozważenie tego pomysłu w kontekście aktualnych prac nad SPPN. Prosimy o przekazanie naszego zapytania do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.