Interpelacja nr 7/VIII/2023 w/s kryteriów wyboru ulic do remontów

Na podstawie §4 oraz §6 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla,
uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejszą interpelację.

Stan faktyczny

W nawiązaniu do Interpelacji nr 03/VIII/2022 oraz opublikowanej przez Dzielnicę Praga Płd. informacji na temat remontów ulic na Saskiej Kępie, w której zostały wymienione cztery ulice: Afrykańska, Katowicka, Libijska, Marokańska, pojawiło się bardzo wiele pytań skierowanych do Rady Osiedla w sprawie kryteriów wyboru poszczególnych ulic.
Zaznaczamy, że każda informacja o kolejnych remontach ulic bardzo nas cieszy, natomiast w naturalny sposób wybór poszczególnych ulic rodzi pytania i czasem kontrowersje. Dobrze gdyby kryteria wyboru były przejrzyste.

Pytanie

Na podstawie jakich kryteriów wybierane są do remontu ulice?

Ewa Kozieł-Jurowska
Przewodnicząca
Rady Osiedla Saska Kępa

Odpowiedź

link do odpowiedzi na stronie Urzędu Dzielnicy