Interpelacja nr 8/VIII/2023 w/s gospodarki odpadami

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w temacie gospodarki odpadami pochodzącymi z zabudowy mieszkaniowej na terenie Saskiej Kępy. Z naszych obserwacji wynika, że przedstawione poniżej problemy powtarzają się od lat, a mimo rosnących opłat za wywóz śmieci nie widać zmiany na lepsze. Podkreślamy, że ponieważ mieszkańcy nie zawierają indywidualnych umów z przedsiębiorstwem zajmujących się odbiorem odpadów, stąd widzimy pilną konieczność interwencji ze strony władz dzielnicy i miasta.

Zdiagnozowaliśmy m.in. takie problemy jak:
Opóźnienia w odbiorze odpadów względem publicznie dostępnego harmonogramu oraz niedostarczanie worków po zabraniu śmieci, a także odbieranie przez Lekaro odpadów BIO jako zmieszanych.
Dostarczanie do domów jednorodzinnych worków na odpady BIO o bardzo dużej pojemności, mimo że odpady te odbierane są co tydzień, a np. metale i tworzywa sztuczne raz na miesiąc, a zbierane są w workach o tej samej pojemności.
Brak MPSZOK na terenie Saskiej Kępy (choć są takie na terenie Gocławia i Kamionka).
Brak dbałości o stan sanitarny pojemników – często są one pęknięte, brudne, pomazane, etc., przez co napisy informujące o rodzaju zbieranych odpadów nie są widoczne. Konieczne jest ich regularne mycie i dezynfekowanie. Zdarza się także, że kolor pojemników nie odpowiada kolorowi danej frakcji, co jest bardzo niewygodne przy wyrzucaniu śmieci po ciemku, jak również jest to niezgodne z umową podpisaną między Lekaro a miastem. Konieczne jest potwierdzenie czy aktualny i egzekwowany pozostaje wymóg z uchwały rady miasta LXV/2149/2022 z dn. 9 czerwca 2022 zobowiązujący dostawcę usług do mycia pojemników.
Twierdzenie przez Lekaro, że jedyną możliwością odbioru odpadów zielonych jest odbieranie ich w workach.

Proponujemy wdrożenie następujących rozwiązań:
Udostępnienie informacji na temat monitorowania czy Lekaro wywiązuje się z ustalonego harmonogramu odbioru odpadów, obowiązku dostarczania worków oraz odpowiedniego odbioru poszczególnych frakcji.
Zmianę pojemności worków na odpady BIO dla domów jednorodzinnych na 30 litrów.
Uruchomienie dodatkowego punktu MPSZOK na terenie Saskiej Kępy np. na terenie parkingu OSiR przy hali sportowej przy ul. Saskiej lub ewentualnie na ślepym końcu ul. Zwycięzców (po wschodniej stronie ulicy Międzynarodowej).
Upowszechnienie informacji kto odpowiada za stan pojemników, w których zbierane są odpady oraz dopasowanie ich kolorów do koloru frakcji. Widzimy w innych dzielnicach, że w altanie stoi 5 pojemników o 5 różnych kolorach odpowiadającym frakcjom.
Przygotowanie materiałów informacyjnych przypominających o zasadach odbioru odpadów w naszej dzielnicy – możemy wywiesić je na publicznie dostępnych tablicach ogłoszeniowych Samorządu Mieszkańców, postulujemy też, aby urząd przekazał je do zarządców spółdzielni i wspólnot.
Umożliwienie zbierania większych odpadów zielonych poza workami, w wyznaczonych do tego miejscach (obowiązek składowania ich w workach pozostawić w przypadku trawy, liści, drobnych gałęzi).
Udostępnienie informacji na temat sposobu monitorowania dalszego losu śmieci odebranych przez Lekaro.
Udostępnienie informacji na temat monitorowania w jaki sposób śmieci są segregowane.
Stosowanie kodów RDF przy pojemnikach.
Stosowanie mniejszych pojazdów na ulicach, szczególnie tych najwęższych.
Ustalenie godzin odbioru odpadów.
Obciążenie Lekaro kosztami za zniszczenia infrastruktury (zarówno w odniesieniu do infrastruktury publicznej, jak i np. furtek i altan w posiadaniu mieszkańców, wspólnot i spółdzielni).
Pomocne w opracowaniu odpowiedzi na te problemy powinno być również zgromadzenie i ujawnienie statystyk dotyczących odbioru odpadów wielkogabarytowych i zielonych z terenu Saskiej Kępy (z podziałem na konkretne ulice).

PYTANIA

Wobec tego prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy wdrożenie zaproponowanych powyżej rozwiązań jest możliwe? Prosimy o wskazanie odpowiedzi na poszczególne postulaty i określenie, które z nich możliwe są do realizacji.

Jest to istotne z punktu widzenia zarówno dbałości o środowisko naturalne, estetykę naszego otoczenia, kwestie higieniczne i sanitarne, ale również fakt, że mieszkańcy ponoszą niemałe opłaty związane z odbiorem odpadów.