Uchwała nr 2/VIII/2022 w/s przekazania kompetencji Zarządowi Osiedla

Na podstawie §4, §6, §13 oraz §14 Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla, Rada Osiedla Saska Kępa uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Osiedla Saska Kępa upoważnia Zarząd Rady Osiedla do reprezentowania stanowisk Rady w zakresie podjętych uchwał, stanowisk i interpelacji we wszystkich sprawach dotyczących Saskiej Kępy na okres całej kadencji zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2. Statutu Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Saska Kępa
Ewa Kozieł-Jurowska

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest zgodna z Statutem Osiedla Saska Kępa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 192/XL/2022 Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla. Zgodnie z §14 Statutu Osiedla Saska Kępa pkt. 1. Do właściwości Zarządu Osiedla należy
w szczególności:
1) Podejmowanie uchwał w sprawach, których realizację Rada Osiedla przekazała Zarządowi.