Relacja z marcowego posiedzenia Rady osiedla

29 marca 2023 r. odbyło się 5. POSIEDZENIE Rady Osiedla Saska Kępa VIII kadencji. Obecnych było 15 z 20 radnych osiedla Saska Kępa oraz kilkuosobowe grono mieszkańców.

Sprawozdanie z działalności Rady w 2022 r.

Wymóg formalny.
Jedna osoba wstrzymała się, pozostali głosowali ZA

Sprawozdanie z Forum Rad Osiedli

Uczestnicy z poszczególnych rad osiedli wyrazili chęć współpracy, cokwartalne spotkania, wybrano dwoje przedstawicieli do FRO z naszej Rady: Olę Lelito i Tadeusza Rudzkiego
Trzy osoby wstrzymały się, pozostali głosowali ZA

Śmietniki i odbiór śmieci

Mieszkańcy narzekają, że śmietniki często nie są dostosowane do tak wielu pojemników, nie ma wyznaczonego miejsca na odpady gabarytowe. Niestety, często tygodniami lub miesiącami śmieci stoją porzucone pod śmietnikami. Zaproponowaliśmy więc stanowisko w sprawie uporządkowania tego stanu. Rada Osiedla wystosuje wkrótce interpelację z pytaniami dotyczącymi śmieci, śmietników, segregacji odpadów oraz odbioru śmieci.
Wszyscy jednogłośnie ZA

Święto Saskiej Kępy 2023

Rozmawialiśmy o tym, czy to święto jest lokalne, tylko dla naszego osiedla, czy jest dla całej Warszawy. Zaproponowano wystosowanie zapytania o to, na co dokładnie planowane są wydatki związane ze świętem w kwocie 700 000 zł. Wkrótce zapewne dowiemy się więcej i wrócimy do Was z informacją. Tu tylko jedna osoba była przeciw, dwie osoby wstrzymały się, pozostali radni osiedla byli ZA

Uciążliwości spowodowane zbyt częstymi i niskimi lotami awionetek i helikopterów

Pani Dorota Lamcha z Rady Osiedla Kamionek przedstawiła temat. Podjęliśmy uchwałę w sprawie poparcia wniosku Mieszkanki, czyli zmiany mapy nawigacyjnej oraz niskich przelotów awionetek i helikopterów nad naszą dzielnicą
Wszyscy jednogłośnie byli ZA

Zieleń przy ul. Saskiej i Egipskiej

Mieszkańcy ulicy Saskiej przygotowali bardzo skrupulatną i kompleksową propozycję dosadzeń na odcinku od ul. Lizbońskiej do ul. Afrykańskiej. Przekażemy propozycję wraz z zapytaniem, kiedy takie nasadzenia mogłyby być wykonane.
Jedna osoba wstrzymała się, pozostali byli ZA.

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

Rada Osiedla podjęła stanowisko, w którym m.in. postulujemy, by całość Saskiej Kępy znalazła się w Obszarze “A”, czyli tym najbardziej chronionym. W obecnej propozycji strefa ta obejmuje teren SK jedynie do Al. Stanów, czyli stereotypowo SK kończy się na Trasie Łazienkowskiej, a tereny naszego osiedla na południe od trasy mają być mniej chronione.

Dwie osoby wstrzymały się, wszyscy pozostali radni osiedla byli ZA

W ramach wolnych wniosków rozmawialiśmy m.in:
– o uchwale w sprawie dobrych praktyk we współpracy w obrębie Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy
– 1 mieszkaniec prosił także, by zająć się tematem SCT (Strefa Czystego Transportu).